slider_Debtor-tài chính

Hóa đơn hoặc con nợ tài chính

Hóa đơn tài chính có thể làm giảm áp lực vốn lưu động của bạn bằng cách cung cấp tài trợ cùng ngày trên hoá đơn xuất sắc. Tùy thuộc vào người cho vay, Hóa đơn tài chính có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của bạn bằng cách cho phép bạn truy cập lên đến 80% hoá đơn của bạn bằng những ngày làm việc tiếp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm mà sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của bạn và thêm giá trị cho đến ngày của bạn để hoạt động ngày, một giải pháp tài chính hóa đơn có thể phù hợp với bạn.


Các lợi ích chính là:

  • Lựa chọn tài trợ linh hoạt đó thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn và làm giảm sự phụ thuộc vào hình thức truyền thống an ninh (tức là. bất động sản).
  • Tài chính có thể phát triển với doanh thu bán hàng của bạn.
  • Quản lý dòng tiền mà không đưa ra "khoản đầu 'giảm giá cho khách hàng.
  • Tìm công suất để trang trải nhu cầu theo mùa bất ngờ.
  • Miễn phí tài sản cá nhân lên.

Nói chung, hầu hết những người cho vay sẽ cung cấp loại sản phẩm này cho các doanh nghiệp có yêu cầu doanh thu tối thiểu, và sách con nợ. Hãy tham khảo ý kiến ​​với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến loại sản phẩm này.