slider_Fixed-rates

Giá cố định

Bạn chỉ trả lãi trên số tiền vay thường cho 1-5 năm đầu tiên của khoản vay, mặc dù một số người cho vay cung cấp hạn dài hơn.
Bởi vì bạn không còn trả hết hiệu trưởng, trả nợ hàng tháng thấp. Khi kết thúc sự quan tâm chỉ thời gian, bạn bắt đầu để trả cả lãi và gốc.
Các khoản vay này đặc biệt phổ biến với các nhà đầu tư có kế hoạch để trả gốc khi tài sản được bán, có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt được


Tùy chọn thanh toán

Chủ yếu & Lãi

Tiền thu hồi được tính trên tổng hạn của khoản vay và lãi suất cố định mà bạn chọn.


Trả hàng tuần hoặc hai tuần một lần

Thay vì một trả hàng tháng, bạn trả hết nợ vay mua nhà của bạn hàng tuần hoặc hai tuần một lần.
Điều này có thể phù hợp với những người được trả lương trên cơ sở hàng tuần hoặc hai tuần một lần, và sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc bởi vì bạn sẽ chỉ thanh toán hơn trong một năm, cắt cuộc sống của khoản vay.

Chỉ quan tâm

Bạn chỉ phải trả lãi vay, không hiệu trưởng, thường cho những người đầu tiên đến năm năm mặc dù một số người cho vay cung cấp dài hạn hơn.
Nhiều người cho vay cho vay các tùy chọn của một lãi suất chỉ khoảng thời gian hơn nữa. Bởi vì bạn không trả hết hiệu trưởng, trả nợ hàng tháng thấp.
Các khoản vay này đặc biệt phổ biến với các nhà đầu tư đã thanh toán hết các chính khi tài sản được bán, có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt được.


Các tính năng khác

Direct Debit

Cho vay của bạn sẽ tự động vẽ hoàn trả từ tài khoản ngân hàng lựa chọn. Ngoài việc đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản, bạn không cần phải lo lắng về việc trả nợ.


Portable Loans

Nếu bạn bán tài sản hiện tại của bạn và mua một nơi nào khác mà bạn có thể tận nhà cho vay của bạn với bạn. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và thiết lập lệ phí, nhưng bạn có thể phải trả phí khác.

Gói chuyên nghiệp

Cho vay mua nhà hơn một giá trị nhất định được cung cấp tại một tỷ lệ giảm giá, kết hợp với chi phí giảm giá cho các dịch vụ ngân hàng khác. Đây có thể được giá hấp dẫn, nhưng nếu bạn không sử dụng các dịch vụ ngân hàng bạn có thể được tốt hơn off với một khoản vay biến cơ bản.


What you need to know

Lợi ích

  • Your regular repayments are unaffected by increases in interest rates.
  • You can manage your household budget better during the fixed period, knowing exactly how much is needed to repay your home loan.
  • It gives you peace of mind knowing exactly what you need to pay.
  • If you lock in now you would be taking advantage of some of the lowest fixed rates seen in the past 40 năm.

Bạn cần phải nhận thức

  • Once your locked in then you can’t early repay
  • You will be up for a penalty cost and associated fees to early repay
  • If your thinking of offloading your property in 3 years time don’t lock in for 4 năm