slider_Buying-Thương mại-tài sản

Mua tài sản thương mại

Có rất nhiều lợi ích của việc sở hữu bất động sản thương mại làm chủ đầu tư hoặc là một chủ doanh nghiệp.

Chủ sở hữu thương mại đạt được năng suất cao hơn, hợp đồng cho thuê dài, và có nhiều quyền lực hơn khi nói đến giao dịch với người thuê nhà phiền hà. Là một chủ doanh nghiệp, bạn có thể cấu trúc tài sản trong một thực thể tin tưởng cá nhân hoặc tự quản lý siêu Quỹ vay để nắm bắt các cơ hội giảm thiểu thuế có thể được tạo ra.

Có 2 cách để tài trợ cho một tài sản thương mại - đảm bảo thế chấp bằng tài sản thương mại, hoặc sử dụng tài sản nhà ở của bạn để đạt được một thỏa thuận rẻ.


Mua thông qua một tự quản lý siêu Quỹ

Bạn có thể mua văn phòng riêng của bạn, nhà máy, hoặc kho qua Tự Managed vay Hưu bổng.

Đọc thêm…