slider_Business-Thế chấp

Thế chấp kinh doanh

Thế chấp các khoản vay kinh doanh được sử dụng để mua bất động sản, quỹ thiết bị thương mại mua và được bảo đảm bằng tài sản dân cư.


Lợi ích của việc lấy ra một thế chấp kinh doanh:

  • cung cấp mức lãi suất thấp hơn và chi phí sau đó một thế chấp tài sản thương mại tiêu chuẩn được hỗ trợ
  • bạn có thể cho vay lên đến 80% giá trị của tài sản mà hầu hết các khoản vay bất động sản được hỗ trợ thương mại thu hút giữa 65% và 70%
  • kỳ hạn dài hơn lên đến 25 năm có sẵn cho phép trả thấp hơn
  • cung cấp sự linh hoạt trong cách trả nợ - lãi suất chỉ, gốc và lãi, và cho vay chia
  • các khoản vay có thể được cấu trúc cho phù hợp với yêu cầu thuế của bạn, ví dụ như một thế chấp có thể được thiết lập thông qua một công ty hoặc tin tưởng cấu trúc